ELEKTROLITI

elektroliti

aaa

Elektroliti utiču na većinu metaboličkih procesa u organizmu. Potrebno je da su elektroliti pažljivo izbalansirani kako unutar, tako i izvan ćelija. Naročito je važno održavanje osmotskog balansa elektrolita koji utiče na hidrataciju, krv i njenu kiselost (pH vrednost).

aaa

Balans elektrolita održava se uzimanjem hrane i pića bogatih elektrolitima, a regulišu ga hormoni. Ozbiljni poremećaji u nivou elektrolita u telu vode do ozbiljnih srčanih i neuroloških komplikacija. Koncentracije elektrolita precizno se određuju u Laboratoriji Centar.