ENZIMI

3

 

U ćelijama se svakog momenta odvija na hiljade hemijskih reakcija za čiji tok su odgovorni enzimi. Enzim (grč. ένζυμο, énsimo = kvasac) ili ferment je svaki protein sposoban da katalizuje (ubrza) neku biohemijsku reakciju u organizmu. Rasprostranjena je primena enzimske analize u svim oblastima biohemije. Primenom enzimske analize mogu se pratiti promene koje se odigravaju na nivou gradivnih materija (ugljeni hidrati, proteini, lipidi). Određivanjem aktivnosti enzima moguće je izvršiti diferencijalnu dijagnozu oboljenja pojedinih organa. Pored enzima određujemo i izoenzime (različite forme istog fermenta), za koje je karakteristična tkivna specifičnost.

aaa

Opredelili smo se za specifičnost serumskih enzima i izoenzima za pojedine bolesti, tako da ih određujemo kod srčanih bolesti (CK, AST, LDH, CK-MB), mišićnih bolesti (CK, AST, LDH), koštanih bolesti (ALP), bolesti pankreasa ( amilaza, lipaza), bolesti jetre ( ALP, γ-GT, ALT, AST), malignih bolesti ( LDH, ACP), bolesti prostate (prostatična ACP) i kod niza drugih oboljenja.