Pregled fecesa

0J-01-45

sdf

saffa

FSd

KOPROKULTURA

 

Analize koprokulture se obavljaju u okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama, korišćenjem najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije).

Koprokultura je mikrobiološki pregled uzorka stolice (feces), sa ciljem identifikacije patogenih bakterija, koje mogu da budu uzročnik učestalih stolica, odnosno dijareje (proliva).

Osjetljivost čoveka prema crevnim zarazama je veoma visoka. Rasprostranjene su svuda po svetu sa najvišim morbiditetom u nerazvijenim zemljama.

Uzročnici dijareje mogu biti:

– Bakterije (Salmonellae, Shigellae, Campilobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, itd.)

– Virusi (Rotavirusi, Enterovirusi)

– Gljivice (Candida albicans)

– Paraziti (Lamblia intestinalis, Trichuris trichiura)

– Razni neinfektivni uzroci poput metaboličkih poremećaja, neinfektivne upale creva

 

Bakterije su najčešći izazivači bakterijskih crevnih infekcija, koje nastaju unošenjem kontaminitane hrane (uglavnom životinjskog poreka) i zaražene vode. Crevne zarazne bolesti su bolesti kod kojih uzročnici ili njihovi produkti ulaze kroz usta, razmnožavaju se u crevima i najčešće se izlučuju stolicom. Zajednička karakteristika ove grupe bolesti je fekalno – oralno prenošenje uzročnika. Oboljenja se najčešće javljaju u letnjem periodu, mogu biti praćena jakim prolivom, bolom u stomaku, povraćanjem i poremećajem koncentracije elektrolita. Mikrobiološkom analizom stolice utvrđuje se prisustvo ovih bakterija i ispituje njihova osetljivost na antibiotike.

Po prestanku simptoma bolesti, bakterije se mogu i dalje izlučivati putem stolice u toku kraćeg ili dužeg vremenskog perioda (kliconoštvo). Ovi pacijenti, pre stupanja u kolektiv ili rada sa namirnicama, moraju imati tri uzastopne negativne koprokulture.

Sve crevne bakterije su otporne u spoljnoj sredini, čto omogućava fekalno-oralni put širenja infekcije.

Gljivice i virusi u stolici

Osim analize stolice na bakterije i parazite, radi se i mikološki pregled, u cilju da se želi otkriti da li su i u kojoj meri u fecesu prisutne gljivice. Neke vrste gljivica su deo normalne mikroflore creva, međutim, povećan broj gljivica u stolici, govori o poremećaja crevne flore, nastalog najčešće usled dugotrajne upotrebe antibiotika. U stolici se uglavnom izoluju gljivice roda Candida, ali se mogu naći i druge vrste.

Česti uzročnici akutnih proliva kod dece su rotavirusi, i to najčešće u zimskim mesecima, kao i adenovirusi koji se javljaju leti. Dijagnostika tih virusa brzo se izvodi, pa su rezultati dostupni istog dana.

Koprokulturom mogu da se identifikuju patogene bakterije, a pregledom stolice na parazite i protozoe može da se utvrdi (ili ne) njihovo prisustvo.

 

Stolica za koprokulturu uzima se u minimalnoj količini u sterilnu bočicu u kojoj se nalazi kašičica. Feces se uzima sa različitih mesta na kojima se vidi promena (gnoj, sluz, krv, redja stolica). Potrebno je pregledati najmanje 3 uzastopna uzorka stolice da bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo patogenih bakterija

Nakon nalaza dobijen rezultat tačno pokazuje odredjenu bolest, koji treba lečiti. Posle odgovarajuće terapije, uzorak se ponovo kontroliše sve do izlečenja.