Gluteo i kazeno morfini

junk_food_addiction

 

 

 Test Gluteo i Kazeo morfina u urinu

AA

Test gluteo i kazeo morfina u urinu može da odredi nemogućnost varenja proteina kazeina i glutena. Ovi protein su prisutni u hrani kao što je: pšenica, ovas, raž, mleko i mlečni proizvodi. Nesvareni proteini koje nazivamo peptidima su usko povezani sa gastrointestinalnim, neurološkim i neuro-razvojnim poremećajima.

Peptidi u urinu su nedovoljno svareni proteini. Peptidi glutena i kazeina reaguju sa opiumskim receptorima u mozgu, oponašajući efekte opiata kao što su heroin i morfijum. Ova jedinjenja reaguju u temporalnom režnju mozga odgovornim za jezičku u auditornu integraciju. Neuropeptidi takođe smanjuju sposobnost osećaja bola i utiču na kognitivnu funkciju.

Većina ljudi koji imaju alergije na mleko i pšenicu takođe imaju problem sa varenjem proteina iz ove hrane koji mogu uticati na mozak i prouzrokovati opijajući efekat. Međutim, neki pojedinci mogu imati alergije na mleko i pšenicu a da nemaju prisutne peptide u urinu i obrnuto.Bitno je razlikovati senzitivnost imunološku na hranu od gluteo i kazeno morfina u urinu.  Prisustvo ovih peptida u urinu ne ukazuje na to da je osoba ALERGIČNA već da neadekvatno vari ove proteine.  Test peptidurije uključuje i merenje indolil-akriloil-glicin-a (IAG).  Ovo jedinjenje je metabolički međuproizvod biosinteze triptofana.  IAG se može proizvesti i od strane bakterijske intestinalne flore kao i drugih jedinjenja u crevnom zidu.   Povišene vrednosti IAG-a mogu biti biološki marker poremećaja autističnog spektra prema tvrdnji Britanske naučne grupe Dr. Pola Šatoka (Paul Shattoock) i  naučne grupe u Australiji.  Njihova istraživanja su pokazala da je urinarni IAG mnogo veći kod dece iz autističnog spektra u poređenju sa kontrolnom grupom.  Poremećeno lučenje IAG može biti i kod oboljenja kao što su : celijakija, fotodermatoza, mišićna distrofija, ciroza jetre i Hartnupova bolest.

Postoje studije koje ne prihvataju teoriju viška opioida u urinu. Ove studije su sprovedene u drugačijim uslovima od onih koje tvrde suprotno.

Pored povezanosti autizma i pomenutih peptida, postoje studije koje ukazuju da postoji uska veza između prisustva opioidnih peptida u urinu sa gastrointestinalnim, imunološkim i  problemima infertiliteta.

Test gluteo i kazeo morfina u urinu ne dijagnostikuje bolest. Ovaj test daje smernice efikasnosti varenja proteina glutena i kazeina u digestivnom traktu. Test je samo pomoćni alat za dalje razumevanje zdravstvenog stanja pojedinca.