Kateholamini

Brain

adasD

adaDdd

Kateholamini su hormoni „borbe-ili-bežanja“, koje oslobađaju nadbubrežne žlezde u odgovoru na stres. U ljudskom telu, najzastupljeniji kateholamini su epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin) i dopamin.

Klinički značaj određivanja kateholamina je da njihove povišene vrednosti ukazuju na: stres, pad krvnog pritiska, deficijencija tireoidnih hormona, urođene srčane mane, aritmiju. Ova određivanja se vrše i kod dijagnostikovanja sekretujućih tumora (feohromocitomi, paragangliomi, neuroblastomi).

Analiziranje kateholamina u plazmi i urinu je veoma zahtevno jer su prisutni u niskim koncentracijama, podložni oksidaciji i nestabilni su. HPLC ima veliku prednost u odnosu na druge metode. Određivanja kateholamina postaje metod izbora u svetskoj kliničkoj laboratorijskoj dijagnostici.