Koagulacija

Stage_Illu_Coagulation

aaa

Koagulacija ili zgrušavanje krvi je proces stvaranja ugruška (koaguluma), kojim se zaustavlja krvarenje iz krvnog suda. Zgrušavanje krvi je jedan od procesa hemostaze. Hemostaza obuhvata više procesa: konstrikciju (sužavanje) krvnog suda, stvaranje trombocitnog čepa, formiranje krvnog ugruška (koagulacija) i stabilizaciju krvnog ugruška i njegovo razlaganje (hemoliza). Koagulacija krvi je pojava prelaska krvi iz tečnog u čvrsto stanje, posle povrede krvnog suda. Faktori zbog kojih se krv zgrušava su proteini, koje uglavnom stvara jetra, a ima ih 16 (fibrinogen, protrombin, tkivni tromboplastin, kalcijumovi joni …).

U plazmi se nalaze konstituenti koji pokreću, ali i koji sprečavaju koagulaciju. Zahvaljujući ravnoteži faktora koagulacije i antikoagulantnih faktora u krvnim sudovima ne dolazi do zgrušavanja krvi. Osnovna uloga koagulacije je sprečavanje iskrvarenja organizma, jer se pri ozledi krvnog suda brzo aktiviraju svi enzimski procesi koji učestvuju u procesu koagulacije.Koagulacija u krvnim sudovima je tromboza i nastaje usled oštećenja endotela krvnog suda, smanjenja brzine krvotoka i povećanja koagulabilnosti krvi.

111

Kod nas se na koagulometru analiziraju: protrombinsko vreme-PT, aktivirano parcijalno  tromboplastinsko vreme-aPTT, trombinsko vreme, fibrinogen i drugi.