LIPIDNI STATUS

lipidi

 

Lipidi se u cirkulaciji transportuju u obliku lipoproteina, makromolekulskih kompleksa lipida i proteina. U središtu lipoproteinske čestice su trigliceridi i estri holesterola, dok se na površini nalaze fosfolipidne molekule, slobodni holesterol i proteini. Proteine u lipoproteinima nazivamo apolipoproteini. Lipoproteini nastaju na dva načina: kao rezultat varenja hrane bogate lipidima (egzogeni) i kao rezultat sinteze jetre (endogeni). Poremećaje metabolizma lipoproteina nazivamo dislipoproteinemijama, a one vode ka aterosklerozi, čije su najčešće komplikacije infarkt miokarda i moždani udar. Najznačajniji faktori rizika za nastanak ateroskleroze pored prekomerne telesne mase, fizičke neaktivnosti, pozitivne porodične anamneze, pušenja i visokog krvnog pritiska, su visoke koncentracije holesterola (pre svega LDL-holesterola), niske koncentracije HDL-holesterola, kao i visoke koncentracije triglicerida.

aaa

Određivanjem parametara lipidnog statusa u Laboratoriji Centar identifikujemo osobe sa visokim rizikom od nastanka ateroskleroze i to pre nego što dođe do kliničke manifestacije bolesti. Na taj način doprinosimo primeni odgovarajućih preventivnih mera za aterosklerozu, ovu opaku i sve učestaliju bolest.