METABOLIZAM ŠEĆERA

Diabetes-glucometer1

 

Šećerna bolest je endokrinološki metabolički poremećaj višestruke etiologije. Laboratorijska dijagnostika šećerne bolesti sprovodi se potvrđivanjem hiperglikemije prema preporukama WHO (World Health Organization, Svetska zdravstvena organizacija).

aaa

Praćenje toka bolesti,uspešnosti terapije i procene težine komplikacija sprovodimo određivanjem glukoze, HbA1c, C-peptida, insulina i drugih parametara.