SALIVARNI KORTIZOL

SK

xdg

Kortizol je kortikosteroidni hormon koji nastaje u kori nadbubrežne žlezde. To je veoma važan hormon, koji se često naziva „hormonom stresa“ jer učestvuje u odgovoru organizma na stres. Odgovoran je za povećanje krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i ima imunosupresivno dejstvo. Iz tih razloga određivanje kortizola postalo je veoma popularno.

Glukokortikoidi imaju mnogobrojne fiziološke funkcije a posebno su značajni u adaptaciji organizma na stres. Danas je poznato da svakodnevni problemi izazivaju stres, zbog čega nadbubrežne žlezde luče još više kortizola, moćnog hormona stresa, koji je uzrok hroničnog umora, gojaznosti, depresije, oslabljenog pamćenja i srčanih bolesti. Svaki stres, bilo da je fizički, emotivan ili mentalni, zahteva od organizma prilagođavanje koje omogućava delovanje hormona.

Lučenje kortizola pokazuje cirkadijalni ritam, a karakteriše ga nagli porast koncentracija rano ujutru, postepeni pad do kasne večeri. Stres dovodi do povećanja nivoa kortizola, čije koncentracije ostaju povišene sve dok se uzrok stresa ne eliminiše. Glavna uloga kortizola je da pomogne organizmu pod stresom da se adaptira na izmenjene uslove koordiniranim odgovorom većeg broja organa.

Steroidi se mogu određivati u uzoku krvi, urina i salive.

Salivarni kortizol je mera aktivnog slobodnog kortizola koji prati diurnalni ritam serumskog ili plazma kortizola.

Protokoli uzorkovanja salive su jednostavni, omogućavaju često i jednostavno uzorkovanje, neinvazivni su i bez stresa. Testiranje iz uzorka salive je naročito pogodno za decu i odrasle koji imaju strah od uboda iglom. Pacijenti koji imaju slabu salivaciju imaju dovoljno vremena da blagovremeno prikupe potrebnu zapreminu salive u adekvatnoj posudi. Merenje uzoraka sakupljenog u roku od 1 do 2 sata po ustajanju omogućavaju precizno merenje endokrinih koncentracija.

Određivanje salivarnog kortizola postalo je veoma popularno.

Više faktora mogu da utiču na određivanja koncentracije salivarnog kortizola: proces uzorkovanja, rukovanje uzorkom, transport, čuvanje uzorka, izbor analitičke metode i postavljanje adekvatnih referentnih intervala.

Pravilna priprema uzorka je značajna za tačno određivanje kortizola u salivi. Postoji razne komercijalno dostupne posude za sakupljanje salive: jednostavne sterilne posude, posude sa vaterolnom (Salivette) ili specijalizovani sistemi za sakupljanje salive. Sakupljanje salive u jednostavne sterilne posude se vrši tako što pacijent pljuje direktno u posudu i sakupi između 2 i 3 ml salive. Salivette su najčešće upotrebljavane za sakupljanje salive. Ovaj sistem sadrži vaterolnu koja se stavlja u usta i žvaće oko 30 sekundi do 3 minuta, a zatim se transferuje u epruvetu.

Sa aspekta stabilnosti kortizola, pacijenti mogu da skladište uzorak u kućnom frižideru na temperaturi između 4 i 8 °C do 7 dana pre donošenja u laboratoriju na testiranje.