Specifični proteini

spec

 

Ovi proteini imaju značajnu ulogu u kompleksnom procesu odbrane organizma u inflamaciji. Specifični proteini svrstani su u pozitivne ili negativne reaktante akutne faze, što znači da se njihova koncentracija značajno povećava (kod pozitivnih reaktanata) ili značajno snižava (kod negativnih reaktanata) u toku akutne inflamacije, tj. u stanjima kao što su hirurške intervencije, infarkt miokarda, infekcije i tumori.

aaa

U našoj Laboratoriji  određuje se veliki broj specifičnih proteina: imunoglobulini (čija je osnovna uloga prepoznavanje antigena i odbrana organizma od infekcije), komponente komplementa (gde se ubraja najmanje 20 imunološki različitih proteina), prealbumin (rani i osetljivi pokazatelji malnutricije ili disfunkcije jetre), α1-antitripsin (pozitivan reaktant akutne faze koji je udružen sa oboljenjima pluća i jetre), ceruloplazmin (kasni reaktant akutne faze koji se koristi kod postavljanja dijagnoze Wilsonove bolesti), β2-mikroglobulin (povećane koncentracije ovog proteina se javljaju u bolestima bubrega i inflamaciji, kod malignih bolesti B limfocita), C-reaktivni protein (CRP) je pozitivan reaktant akutne faze koji se smatra najosetljivijim indikatorom inflamatornih procesa. Koncentracija CRP-a značajno raste posle infarkta miokarda, u stresu, traumi,infekciji, inflamaciji, nakon operacija ili kod proliferacija neoplazmi. Povećanje koncentracije   CRP-a je nespecifično, pa nalaz treba tumačiti u sklopu kliničke slike i porediti sa prethodnim vrednostima ovog parametra kod pacijenta.