TUMOR MARKERI

becker4

aaaa

Tumorski markeri su supstance koje se stvaraju u tumorskim ćelijama, izlučuju u telesne tečnosti, a mere se kvantitativno neinvazivnim postupcima. Zbog postojanja korelacije između koncentracije tumorskog markera i aktivne tumorske mase, korisni su u praćenju toka bolesti. Sam nalaz tumorskog markera nije dovoljan za dijagnostikovanje različitih vrsta tumora. Rezultati dobijeni ultrazvukom, biopsijama, scintigrafijama i drugim metodama dopunjavaju se sa rezultatima dobijenim za koncentraciju pojedinih tumor markera kod onkoloških pacijenata. Za takve pacijente važna je dinamika promene koncentracije nekog tuumorskog markera s obzirom na osnovnu vrednost i na vrednost dobijenu pre operacije i/ili posle terapije.

aaa

Tumorski markeri su uglavnomorgano specifični, pa se u Laboratoriji Centar određuju uglavnom za sve organe: CEA (opšti, kolon), AFP (jetra, testis), CA 19-9 (pankreas, kolon), CA 15-3 (dojka), CA 125 (jajnik), HE 4 (jajnik), PSA (prostata), CA 72-4 (želudac), NSE (pluća), CA 50 (kolon), β-2- mikroglobulin (limfom), TATI (grlić materice), UBC (mokraćna bešika), ACE –angiotenzin konvertujući enzim (sarkoidoza), MELANIN (melanom) i drugi.