Usluge

 • Hematologija
 • Koagulacija
 • Biohemija
 • Imunohemija

Analize

Kod nas možete raditi sve vrste analiza koje su Vam potrebne za dijagnostiku, a nudimo i veliki broj specijalnih analiza.

 • Analize
 • Dijagnostika
 • Individualan pristup
 • Savetovanje

Funkcionalna dijagnostika

Funkcionalna dijagnostika bavi se prevencijom i osnovnim uzrocima bolesti. Svakom pacijentu pristupa se individualno.

 • Homocistein
 • Kateholamini
 • HbA1c
 • Vitamini D2 i D3
 • Gluteo i kazeno morfini

HPLC

Analize rađene HPLC tehnikom su poznate po svojoj visokoj preciznosti koju danas u rutini koriste mnoge svetske laboratorije kao “zlatni standard” u laboratorijskoj dijagnostici.

 • Tumačenje rezultata
 • Dijagnostika
 • Razgovor sa nutricionistom
 • Predlog ishrane

Predlog ishrane

Na osnovu vaših analiza u našoj laboratoriji možete dobiti i predlog ishrane koja će direktno uticati na vaše buduće stanje organizma. Stručnjaci iz oblasti nutricionizma pomoći će Vam da uz pomoć ishrane nadjete svoj put do zdravog života.