Vitami D2,D3

d3

 

SUPER VITAMIN-VITAMIN D

Šta je vitamin D?

Ovo je liposolubilan prohormon (što znači da ima blagu hormonsku aktivnost ali se u organizmu aktivira i pretvara u aktivan hormon). Vitamin D pomaže telu da koristi kalcijum i fosfor za igradnju koštane mase i zuba. Takođe je važan kod regulacije pritiska, proizvodnje insulina i imunološke funkcije. Izloženost kože suncu UV zracima promoviše proizvodnju vitamina D. Takođe se ovaj vitamin može uneti putem namirnica (masna riba, ulje riblje jetre i jaja) i namirnicama obogaćenim vitaminom D. Deficit vitamina D može prouzrokovati slabe kosti bolest koja se naziva RAHITIS kod dece i osteomalacija kod odraslih.

Dve glavne forme vitamina D koje su bitne kod ljudi su vitamin D2 ili ergokalciferol i vitamin D3 kolekarciferol. Vitamin D2 prirodno proizvode biljke a vitamin D3 proizvodi ljudski organizam kroz izloženost kože sunčevim zracima. Obe forme se konvertuju u 25 hidroksi vitamin D u jetri. 25-OH vitamin D prolazi kroz cirkulaciju do bubrega gde se dalje modifikuje u 1,25 OH vitamin D što je u stvari aktivna forma vitamina D u telu.
Naj precizniji način da se detektuje status vitamina D u organizmu jeste merenje 25OH vitamina D u krvi.

Koja je preporučena doza vitamina D?
Bezbedna gornja granica vitamina D kod dece iznad 8 godina I odraslih iznosi 100mcg dnevno ili 4000IU dnevno).
Prevelik unos vitamina D kroz suplemente može prouzorkovati toksičnost koja se manifestuje kao kalcinoza (naslage kalcijumskih soli u mekim tkivima) I hiperkalcemia (povišen nivo Ca u krvi)

KAKO SE VITAMIN D2, D3 ODREĐUJE U LABORATORIJI CENTAR?
Za određivanje vitamina D2, D3 koristimo zlatni standard, HPLC metodu. Tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) je oblik kolonske hromatografije koji se često koristi u analitičkoj hemiji. Tečna hromatografija pod visokim pritiskom. HPLC se koristi za razdvajanje komponenti iz uzorka na osnovu hemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u koloni. Na ovaj način precizno se odvajaju komponente na osnovu njihovih molekularnih masa te nepogrešivo se identifikuju substance u ovom slučaju vitamin D3, D2. HPLC metoda je zlatni standard za analizu vitamina D.